Kandidat til Regionsrådet

Jeg stiller op til Regionsrådet, fordi jeg brænder for at arbejde med sundheds-området. Jeg har en meget solid politisk erfaring og viden om sundhedsområdet, der gør, at jeg kan medvirke til at sætte ind de rigtige steder. Der er en stærk sammenhæng mellem region og kommune.

Det er også med det udsyn – at jeg melder mig klar – og lover at kaste mig ind i arbejdet med samme engagement og vedholdenhed, som jeg har i mit byrådsarbejde. Jeg vil gøre mit til at sikre, at vi også fra Herning kommune får et stærkt valg til regionsrådet.

I Regionsrådet vil jeg arbejde for:

Tryghed, nærhed og faglighed for borgerne, når man møder sundhedsvæsenet.

Der er sket en stor centralisering af sygehusene. Her får vi det nye hospital i Gødstrup. Det er godt og rigtigt, og en forudsætning for at vi får den rette, fagligt bedste behandling, når det gælder.

Samtidig sker der også det, at mere og mere specialiseret behandling og genoptræning, nu varetages af kommunen og i borgernes eget hjem. Den udvikling vil stige over de kommende år, og det kræver, at vi har et sundhedsvæsen, der virker tæt på borgerne.

Det kræver sammenhæng og samarbejde i den hjælp man får fra sygehus, praktiserende læger og kommune, altså tryghed for patienterne i overgangene, så man ikke falder mellem to eller flere stole!

Vi har på mange måder et stærkt sundhedsvæsen. Jeg ved samtidig en del om, hvor skoen trykker, fordi jeg har været så privilegeret at få lov at være formand for social og sundhedsområdet i snart 12 år i Herning. Det er i vid udstrækning de sammen borgere, vi møder, når det handler om vores sundhedstilbud.

At vi Styrker psykiatrien

Alt for mange – desværre også et stigende antal af vores børn og unge mennesker – har psykiske problemer. Over for det står, at psykiatrien i alt for mange år er blevet nedprioriteret. Få sengepladser, alt for mange genindlæggelser og meget syge patienter, der udskrives.

Det skal vi gøre noget ved. Behandling og forebyggelse skal løftes markant. Jeg vil have særlig fokus på børnene og de unge i psykiatrien.

Det nye Regionshospital i Gødstrup

Det er vigtigt, at vi er stærkt repræsenteret i Regionsrådet fra vores del af regionen, så vi fastholder fokus og indflydelse på en fortsat stærk udvikling af Regionshospitalet i Gødstrup.  Vi har fået forsknings- og uddannelsescentret NIDO ved Gødstrup – det er en kæmpe gevinst for området og hospitalet. Det skal vi sikre den allerbedste udvikling fremover.

Vi skal styrke den gode udvikling i hele regionen

Uanset om det handler om erhverv og arbejdspladser, busruter eller uddannelse, så har regionen et medansvar for den gode udvikling i hele vores store region.

Den kollektive trafik – busserne – er i særlig grad nødvendig for, at vores unge mennesker kan komme frem til deres uddannelser. Vi har set busruter – også her i Herning kommune – blive nedlagt med den konsekvens, at områder efterlades uden muligheder for kollektiv transport. Det er ikke holdbart – hverken i forhold til særligt de unge uddannelsessøgende eller den grønne dagsorden.

Der er behov, at vi nytænker andre løsninger i den kollektive trafik ikke mindst i forhold til de tyndere befolkede områder. 


Kontakt mig HER

Anne Marie Søe Nørgaard sidder i sin 3. periode i byrådet i Herning Kommune. Læs mere HER